Translate This Page

Tautas tērpu centra SENĀ KLĒTS mērķi:

·Tautas tērpu izpēte, ar tiem saistītā bagātā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana.

·Latviešu tautas tērpu izgatavošana pēc arheoloģiskiem muzeju materiāliem un autentiskiem 19.gs. paraugiem.

·Latviešu tautas tērpu kolekcijas veidošana, uzturēšana un demonstrēšana.

·Tautas tērpu izgatavošanas un valkāšanas popularizēšana.

 

Tautas tērpu centra SENĀ KLĒTS vēsture.

"Tautas tērpu centrs SENĀ KLĒTS” savu darbību sāka 1991. gadā. Tā dibinātāja un ilggadēja vadītāja ir Maruta Grasmane, Tautas daiļamata meistare, Rīgas Lietišķās mākslas koledžas Rokdarbu nodaļas vadītāja un pasniedzēja (1976. –1997.) un LU Pedagoģijas fakultātes Darbmācības katedras lektore (1988. –1993.). Centrs aktīvi darbojas etnogrāfijas un tautas lietišķās mākslas popularizēšanā gan tepat Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām.

"SENĀS KLĒTS” pastāvēšanas laikā ir uzkrāti plaši materiāli par tautas tērpu izgatavošanu, to valkāšanas tradīcijām. Marutas Grasmanes vadībā ir zinātniski izpētīti un atdarināti dažādu Latvijas novadu 45 tautas tērpi, kuri veido "Senās klēts" tautas tērpu kolekciju. “SENĀS KLĒTS” arhīvā atrodas vairāki simti visu novadu etnogrāfisko cimdu rakstu kopijas (foto, skices, zīmējumi), kas tika apkopotas 2008.gadā ar ieceri izdot grāmatu „Latvieša cimdi”. Tas tika iecerēts kā daudzpusīgs, fundamentāls, uz muzejos atrodamām vērtībām balstīts izdevums par etnogrāfiskajiem cimdiem. Centrs sākotnēji atradās Kr. Barona ielā, ilgus gadus - Merķeļa ielā 13 (RLBN telpās) un tagad - pašā Rīgas viducī - Rātslaukumā 1.

 

Izstāžu darbība.

1992. gada jūnijā “SENĀ KLĒTS” organizēja pirmo tautas tērpu izstādi “Sudmaliņas” galerijā „M6”.

1993. gada jūnijā 21. Dziesmu svētku ietvaros tiek sarīkota starptautiska latviešu tautas tērpu darinātāju konference un tautas tērpu izstāde Latviešu biedrības namā.

1994. gada jūlijā Starptautiskā folkloras festivāla “Baltika 94” ietvaros notiek izstāde Turaidas muzejā.

1994. gada novembrī- etnogrāfisko cimdu izstāde ASV Ņujorkā, ANO mītnē un LR pastāvīgā pārstāvniecībā pie ANO, vēstnieks Aivars Baumanis. Izstāde “Latvijas karti zīmē cimdi “(rakstā un krāsās neatkārtojami 100 etnogrāfiskie cimdu pāri).

1996. gada 11.-25. aprīlis. Tautas tērpu un lietišķās mākslas priekšmetu izstāde Ženēvā, LR pārstāvniecībā ANO sakarā ar Tautu Savienības atceres svinībām. Vēstniece Sandra Kalniete.

1996. gadā tautas tērpu izstāde Baltijas Kultūras dienu ietvaros UNESCO galvenajā mītnē Parīzē.

2000. gada 1. – 26. septembris. Norvēģija, Bergena. Sakarā ar prezidentes vizīti. Vēstnieks Normunds Popēns. Galerija “Stiftelsen 3,14”. Tautas tērpu izstāde “Rīga laikmetu spogulī “ (10 tautas tērpi un lietišķās mākslas priekšmeti).

2000. gada 20.–27. novembris. Ženēva, LR pārstāvniecībā ANO izstāde ”Textiles of the World” lietišķās mākslas priekšmeti.

2000. gada novembris. Dānija, Kopenhāgena. Solerodas komūnas organizēts “Baltijas kaimiņu mēnesis”. Vēstnieks Aivars Baumanis.(tautas tērpi, cimdi, lietišķā māksla.)

2000. gada novembris Čehijas republika, Prāga. Sakarā ar LR proklamēšanas dienas svinībām un Latvijas dienas Prāgā. Vēstniece Aija Odiņa. (lietišķā māksla, lekcija 16. novembrī).

2001. gada 19. jūlijs – 29. jūlijs Somijā, Raumā Tekstilmākslas izstāde 31 Raumas mežģīņu nedēļa.

2002. gada maijs. Spānija, Madride. Madrides centrālajā laukumā. EK rīkotajā pasākumā Vēstniece Aija Odiņa. (Lietišķā māksla)

2002. gada 14. jūnijs – 30. jūnijs. Beļģija, Bujona. /Bouillon, Godefroid de bouillon/ (Tautas tērpi.)

2003. gada maijs. Grieķija, Atēnas. Vēstnieks Mārtiņš Lācis. Grieķijas ES prezidentūtras ietvaros organizēta 10 jauno ES dalībvalstu kultūras dienu izstāde 10. maijs - 20. jūnijs. (33 tērpi, 4 šatiersegas, 5 siltie lakati, 70 pāri cimdu.)

2003. gadā novembrī Spānijā, Madrides Antropoloģijas muzeja telpās Latviešu tautas tērpu izstāde par godu Latvijas 85. gadadienai „Latvijas novadu arheoloģiskie un etnogrāfiskie tautastērpi un etnogrāfiskās rotas”. Vēstniece Aija Odiņa.

2004. gada 16. novembrī atklāta plaša tautas tērpu izstāde Austrijā, Vīnē par godu Latvijas neatkarības 86. gadadienai un atzīmējot Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, ko atklāja Latvijas vēstniece Austrijā Elita Kuzma un Latvijas kultūras ministre Helēna Demakova.

2005. gada 12. janvāris – 27. marts Tautas tērpu izstāde „Kornhaus” Burgdorf Austrija. Latvijas vēstniece Austrijā Elita Kuzma. Tautas tērpu sastāvdaļu tulkojums vācu valodā.

2005. gadā ASV prezidenta Dž. Buša vizītes laikā LR Ārlietu ministrija “Tautas tērpu centru SENĀ KLĒTS” uzaicināja piedalīties ar savu plašo materiālu un amatnieku darinājumu klāstu izstādē par godu ASV prezidentam, viņa sievai un viņus pavadošajiem speciālistiem, dodot viņiem iespēju iepazīties ar tautas tērpu tradīcijām Latvijā un amatnieku darinājumiem.

2007. gadā “Tautas tērpu centrā SENĀ KLĒTS” NATO samita ietvaros viesojas 5 valstu prezidentu dzīves biedri un oficiālo delegāciju pārstāvji, gūstot ieskatu latviešu tautas vēsturiskajās ģērbšanās tradīcijās un amatnieku prasmēs.

2007. gada 23. oktobris-10. novembris. ASV, Vašingtona. Latvijas vēstniecība Vašingtonā sadarbībā ar “Tautas tērpu centru SENĀ KLĒTS” rīkoja Latviešu tautas tērpu izstādi (35 tautastērpi no dažādiem Latvijas novadiem), atzīmējot Latvijas un ASV diplomātisko attiecību nodibināšanas 85.gadadienu. Izstādi atklāja Vaira Vīķe–Freiberga un Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs.

2007. gada septembrī ar izstādi „Etnogrāfiskie cimdi – adīti, zīmēti un elektroniskā attēlā” veiksmīgi noslēdzās projekts „Latviešu etnogrāfisko cimdu elektroniskā bibliotēka”, kurš tika realizēts ar VKKF finansiālu atbalstu.

2008. gada 10. jūnijā Maskavā tika atklāta izstāde par godu Latvijas Republikas 90. gadadienas svinībām. “Senā klēts” izrādīja 31 tautastērpu no dažādiem Latvijas novadiem.

2008. gada 7. novembris-17. decembris. Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienu Latvijas novadu tautas tērpu izstāde Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā.

2008. gada novembrī kopā ar LR vēstniecību Ukrainā 35 tautas tērpu izstāde Kijevā.

2010. gada augustā SENAJĀ KLĒTĪ viesojās Latvijas goda konsulu dzīves biedri, kurus iepazīstināja ar latviešu tautas tērpiem un valkāšanas tradīcijām.

2011. gada 9. jūlijs - 11. jūlijs. Baltkrievijā, Vitebskā mākslas festivālā “Slavjanskij bazar” (20 gadadiena) Latvijas novadu tautas tērpu izstāde kopā ar Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi.

2011. gadā no 17. augusta līdz 27. augustam piedalījāmies izstādē "Latviešu tradicionālais tautas tērps" Rīgas Latviešu biedrības namā.

2011. gada 25. novembrī līdz 12. decembrim Ogres Kultūras centrā 60 etnogrāfisko cimdu pāri izstādē „Silti lakati, rakstaini cimdi”.

2012. gada 27. novembrī līdz 15. decembrim 37 latviešu tautas tērpu izstāde Tbilisi, Gruzijas Nacionālajā muzejā. Izstādē piedalījās arī  6 Ausmas Spalviņas austie lakati. Izstādi atklāja Latvijas vēstniece Gruzijā Elita Gavele.

2013. gada 25. oktobrī 35 latviešu tautas tērpu izstādes atklāšana "Lettlands Veckan" ("Latvijas nedēļas") pasākuma ietvaros "Glasets Hus" muzejā Limmared pilsētā, Zviedrijā. "Latvijas nedēļu" atklāja Latvijas vēstnieks Zviedrijā Gints Jegermanis.

2013. gada 29. - 30. oktobrī Tautas tērpu centrs „Senā klēts” piedalījās „Latvijas dienās Dņipropetrovskā” (Ukraina), kuras bija veltītas Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai. Latviešu tautas tērpu izstādes atklāšana Dņipropetrovskas nacionālajā vēstures muzejā.

2015. gadā izstāde “Latviskās dvēseles raksti” kā viens no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē kultūras programmas projektiem tika izstādīta Minhenē (19. marts – 19. aprīlis), Neiminsteres Abatijā Luksemburgā (8. maijs - 7. Jūnijs) un Rīgā (27.jūnijs - 23.augusts). Izstāde bija veltīta latviešu tautas tērpiem un Dziesmu un deju svētku tradīcijai.

2019. gada aprīlī Maruta Grasmane novadīja cimdu adīšanas meistarklases dažādās Japānas pilsētās - Tokijā, Osakā, Kijoto, Kanazavā, kā arī piedalījās Caito projekta Go Rural prezentācijā LR vēstniecībā Japānā un 3 dienu pasākumā Hobby Show Tokijā tikās ar japāņu adītājām un vadīja adīšanas meistarklases.

2023. gadā no 8. septembra līdz 21. decembrim Slovākijā, Bratislavā norisinājās latviešu tautas tērpu izstāde “Latvija tautas tērpos” Tradicionālās kultūras centrā (Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru). Ekspozīciju ar uzrunu atklāja Latvijas vēstniece Slovākijā Guna Japiņa. Izstādi organizēja Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

 

2009.gada 20.augustā. Tautas tērpu centra SENĀ KLĒTS jauno telpu atklāšana Rīgā, Rātslaukumā 1.